Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Poslovno okruženje / Preporuke za poboljšanje poslovne klime u BiH

Preporuke za poboljšanje poslovne klime u BiH

Ključni prioriteti za Vladu u cilju unapređenja poslovnog ambijenta

VSI članice su izdvojile ključne prioritete koje bi vlade trebale postaviti kako bi unaprijedile postojeće uvjete za razvoj biznisa u BiH. Kao prioritet broj jedan, navodi se uspostavljanje političke stabilnosti i sigurnosti. Drugo mjesto pripada, uspostavljanju pravne zaštite investitora sa učinkovitom provedbom zakona i drugih propisa koji direktno ili indirektno utječu na strana ulaganja. Kao treći prioritet navedeno je jačanje vladavine prava. Navedeni rezultati itekako opravdavaju postojanje Bijele knjige i sličnih dokumenata koji ukazuju na postojeće probleme, uz efikasnu implementaciju, provedbu i transparentan rad institucija.

 

Preporuke za kantone/jedinice lokalne samouprave

 94% anketiranih kompanija smatra da je na lokalnom nivou najvažnije smanjiti birokraciju i unaprijediti efikasnost administracije. 77% ulagača bi kantonima i općinama preporučili da smanje parafiskalne namete, 58% smatra da bi lokalni nivoi vlasti trebali osigurati kvalificiranu radnu snagu, dok 48% smatra da bi trebali uvesti veće poticaje za ulagače i 16% da bi trebali uvesti dodatno i podsticaje za zapošljavanje, kako bi privukli više stranih investicija u svoje lokalne zajednice. Ostale preporuke zastupljene su s 6%.

 

Glavni razlozi za neefikasnost administracije

Više od polovine VSI članica smatra da su nekvalificiranost administrativnog osoblja (65%), mito i korupcija (61%), te neusklađenost propisa i procedura (58%) prva tri razloga za neefikasnost administracije u BiH. Netransparentno zapošljavanje, navedeno je kao četvrti razlog, a zatim slijede nepostojanje ocjenjivanja radnog učinka osoblja u administraciji, neprofesionalan odnos i nedostatak motivacije administrativnog osoblja.

 

*Numeričke vrijednosti predstavljene u grafikonima predstavljaju srednju, ponderisanu, vrijednost svih odgovora za datu kategoriju, pri čemu je deset bodova dodijeljeno ukoliko je kategorija označena kao najprioritetnija, a jedan bod ukoliko je kategorija označena kao posljednja po prioritetu.

Preuzmi izvještaj u PDF formatu:

 

Popunite Vaše podatke da biste dobili novu verziju Poslovnog Barometra.
It is main inner container footer text