Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Poslovno okruženje

Informacije o temi

Strane investicije su važan alat za postizanje veće efikasnosti postojećih kompanija, razvoj tehnologije, prenošenje novih vještina i znanja i osvajanje novih tržišta. U ovom odjeljku su predstavljeni parametri vezani za poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini.

Povjerenje investitora

Informacije o temi

Investitori i članice FIC-a u BiH završili su istraživanje kako bi identifikovali prepreke sa kojima se suočavaju u poslovanju. Pored toga, identifikovali su prednosti ulaganja u BiH, kao i glavne razloge za reinvestiranje.

Izaberite temu